مشاركة المعهد في معرض الزربية

مشاركة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان في معرض الزربية

Participation de l'Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kairouan à l'exposition de tapis de Kairouan
12 mars 2023.


qu est e que un LMD